Mitä on uudistustaito ja miksi se on tärkeä?

Uudistustaito on kerroin.

Uudistustaidostasi riippuu kuinka tuskallisena koet uusien asioiden oppimisen tai esimerkiksi uusien toimintatapojen käyttöönoton.

Hyvän uudistustaidon avulla pystytään ottamaan uusia asioita haltuun nopeammin, virheettömämmin ja kevyemmin. Uusi asia muutetaan tavaksi, joka junan tavoin vie kohti tavoitetta.

Vastaavasti, jos uudistustaidot ovat heikkoja:

  • Uusi kauhistuttaa
  • Oppiminen on hidasta ja tuskallista
  • Moni uudistus kariutuu matkalla ja niitä ei pystytä viemään maaliin

Uudistustaitoinen työntekijä tekee enemmän, onnellisemmin ja uskaltaa kokeilla. Uudistustaitoinen esimies tukee tiimiään, kykenee ottamaan käyttöön uusia taitoja ja toteuttamaan yrityksen strategiaa tehokkaammin.

Yksilön uudistustaidon kehittyminen tukee kaikkea oppimista ja toimintaa mitä yrityksestä löytyy.

Kun asioiden vaativuustaso kasvaa, oppimisesta ja tuloksien tekemisestä tulee vaikeampaa. Toiminta hidastuu.

Hyvät uudistustaidot nostavat nopeutta oppia ja parantavat kykyä saavuttaa omia tavoitteita.

Uudistustaito on pohja, jonka päälle muu osaaminen on helpompi ja nopeampi rakentaa.